วาระโหวต Token Allocation

July 5, 2023

WIRTUAL เปิดโหวตแก้ไขระบบการจัดสรรแจกจ่ายเหรียญให้สมดุลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปูทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนไปสู่อนาคต ในฐานะผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาแอปฯ WIRTUAL จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการโหวตในวาระนี้ เห็นด้วยหรือไม่ กับข้อเสนอในการแก้ไข Token Allocation

ในบทความนี้ เรารวบรวมรายละเอียดและขั้นตอนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการโหวตมาให้แล้ว มีอะไรบ้าง ไปอ่านกันเลย!

รายละเอียดสำหรับการโหวต Token Allocation

ตารางแสดงข้อมูลระบบการจัดสรรการแจกจ่ายเหรียญใหม่

รูปแบบการจัดสรรการแจกจ่ายเหรียญ (Token Allocation) ที่ถูกเสนอให้แก้ไขในวาระที่ 2 มีดังนี้ 

📍(1) ปรับลดการแจกจ่ายเหรียญลง 10% ทุกปี 

📍(2) เผาเหรียญเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งใน Pool ของ Company และ Treasury 

📍(3) เหรียญทั้งหมดที่เหลือจะถูกนำไปเผาทิ้ง (โดยอ้างอิงจากโมเดลนี้เหรียญจะถูกเผาโดยประมาณ 400+ ล้าน $WIRTUAL)

วิธีการโหวต

การโหวตจะทำบนแพลตฟอร์ม WIRTUAL ผ่านฟีเจอร์ Step Challenge โดยจะแบ่งเป็น 2 ทีม ระหว่างทีมที่ 'เห็นด้วย' และทีมที่ 'ไม่เห็นด้วย' ซึ่งขั้นตอนการเข้าร่วมชาเลนจ์โหวต มีดังนี้

1️. สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมชาเลนจ์โหวต 

ใช้แอป WIRTUAL สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมโหวตได้แล้ววันนี้

2️. เลือกทีมที่คุณต้องการออกเสียง (เลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนทีมได้)

รูปภาพตัวอย่างแสดงทีมในชาเลนจ์

ซึ่งน้ำหนักในการโหวตนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับ Holder Levels โดย WIRTUAL จะกำหนดวันที่และเวลาสำหรับทำการ Snapshot เพื่อกำหนดระดับ Holder Levels ของผู้ที่เข้าร่วมชาเลนจ์โหวตทั้งหมด และคำนวณออกมาเป็นน้ำหนักเสียง (Voting Power) ผู้ที่เข้าร่วมชาเลนจ์โหวตไปแล้วสามารถอัปเกรดระดับ Holder Levels ของตัวเองเพื่อเพิ่มน้ำหนักเสียงได้ตลอดระยะเวลาจนกว่าจะถึงวัน Snapshot โดยปัจจุบัน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระดับ Holders Level มีดังนี้

⬜ Platinum 10,000 $WIRTUAL ขึ้นไป

🟩 Emerald 20,000 $WIRTUAL ขึ้นไป

🟪 Master 45,000 $WIRTUAL ขึ้นไป

เกณฑ์การชี้วัดคะแนน (Voting Power)

WIRTUAL จะเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงจุดยืนของตัวเองได้อย่างเสรี แต่ทว่าน้ำหนักที่นำมาคำนวณในการโหวตนั้น WIRTUAL จะคำนวณจากผู้ที่มี Holder Levels ระดับ Platinum ขึ้นไปเท่านั้น! โดยมีเกณฑ์ชี้วัดคะแนน (Voting Power) ดังนี้

⬜ Platinum 1 คะแนน

🟩 Emerald 2 คะแนน

🟪 Master 3 คะแนน

ไทม์ไลน์การโหวต

📅เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมชาเลนจ์โหวต: วันนี้ - 15 กรกฏาคม 2566 เวลา 7.00 น.

📸Snapshot คำนวณน้ำหนักเสียง: 15 กรกฎาคม 2022 เวลา 07:00 น.

🎙️ประกาศผลภายใน 1-2 วันหลังจากวันที่ Snapshot 

✅หากจำนวนโหวต "เห็นด้วย" มากกว่าจำนวนโหวต "ไม่เห็นด้วย" ข้อเสนอที่เสนอให้แก้ไขจะถูกนำมาบังคับใช้ทันที 

🔥เหรียญทั้งหมดที่เหลือจะถูกนำไปเผาทิ้ง โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2566